09:00 - 20:00
OfisAy Palas Rezidans Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak N: 34 D: 37 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Bizi Takip Edin

Tükenmişlik Sendromu Nedir, Belirtileri ve Terapi Yöntemleri

İlk olarak Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında kullanılarak literatüre geçen tükenmişlik sendromu, “…başarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde, karşılanamayan istekler sonucunda ortaya çıkan bir tükenme durumu” şeklinde tanımlanmıştır.

Geniş anlamda, gündelik yaşama ve çevreye yönelik duygusal çöküntülerin neden olduğu fiziksel ve zihinsel bir sendrom olarak ele almak suretiyle, orta yaş krizi/statü ve kariyer gibi etkenlerle ilişkilendirmek mümkündür.

Tükenmişlik sendromu, uzun süre stresli çalışma koşulları altında çalışan insanlarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu durumda kişi, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak fiziksel ve zihinsel yorgunluk, duygusal tepkisizlik ve motivasyon kaybı gibi belirtiler yaşar.

Tükenmişlik, yaşanan stresle başa çıkamama sonucunda gözlenen, fizyolojik, zihinsel ve duygusal alanlarda hissedilen bir durumdur. Tükenmişlikle ilgili olarak yapılan araştırmalarda, kişiler arası ilişkilerin, fazla iş yükünün ve kişinin stresle başa çıkmadaki başarısının tükenmişlikle alakalı olduğu görülmüştür.

Tükenmişlik sendromunun genellikle üç belirtisi vardır: duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve azalmış kişisel başarı hissi. Kişi işine ya da hayatına ilgi duymaz hale gelir, kendini değersiz hisseder ve işle ilgili sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır.

 

Tükenmişlik Sendromu Neden Olur?

Tükenmişlik Sendromu belirtileri

Tükenmişlik sendromu, günümüzde sıkça karşılaşılan bir psikolojik sorundur. Özellikle stresli iş ortamlarında çalışan insanlar arasında sık görülen bu sendromun nedenleri oldukça çeşitlidir. Tükenmişlik sendromu, aşırı duygusal ve fiziksel yorgunluk, düşük motivasyon, umutsuzluk hissi, iş performansının azalması gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tükenmişlik sendromunun en temel nedenlerinden biri iş yükünün fazla olmasıdır. İş yoğunluğu arttıkça çalışanlar daha uzun saatler çalışmak zorunda kalır ve sürekli olarak işten geri kalmamak adına daha fazla çaba harcarlar. Bu durum zamanla aşırı yorgunluk, stres ve bıkkınlık hissine neden olabilir.

Sürekli olarak strese maruz kalan stres duygusunu yaşayan kişilerde tükenmişlik sendromu yaşama ihtimali çok yüksektir.

 

Tükenmişlik Sendromu En Çok Kimlerde Görülür?

Tükenmişlik sendromu, genellikle insanların yoğun iş yükü, stresli çalışma ortamı ve iş tatminsizliği gibi faktörlere maruz kaldığı durumlarda görülür. Bu nedenle özellikle sağlık sektörü, eğitim sektörü, sosyal hizmetler, danışmanlık gibi insanlarla yoğun etkileşim gerektiren mesleklerde çalışanlarda daha sık görülmektedir. Ancak herhangi bir meslek grubundan insanlar tükenmişlik sendromuna yakalanabilirler, bu durum sadece iş ortamına bağlı değildir. Özellikle uzun süreli stresli yaşam koşulları, kişisel problemler, aile sorunları veya ciddi sağlık sorunları da tükenmişlik sendromuna yol açabilir.

 

Tükenmişlik Sendromu Yaşayan Biri Nasıl Davranışlar Gösterir? 

Tükenmişlik sendromu 2626

Tükenmişlik sendromuna sahip bir kişi, aşırı stres ve iş yükü nedeniyle fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak tükenmiş hisseder. Bu durumda kişinin davranışları şu şekilde olabilir:

İlgi kaybı: Kişi, işle ilgilenmekte zorlanabilir ve önceden sevdiği aktivitelere karşı ilgisiz hale gelebilir.

Motivasyon kaybı: Kişi, iş yapmak için gereken motivasyonu kaybedebilir ve çalışma isteğinde azalma görülebilir.

Duygusal değişimler: Kişi, sinirlilik, kızgınlık, üzüntü veya umutsuzluk gibi negatif duygulara daha yatkın olabilir.

Fiziksel belirtiler: Aşırı yorgunluk, uyku bozuklukları, baş ağrısı, kas ağrıları gibi fiziksel belirtiler gösterebilir.

Sosyal çekilme: Kişi, sosyal ilişkilerden uzaklaşabilir, iş ve diğer arkadaşlarıyla daha az etkileşimde bulunabilir.

Daha düşük performans: Kişi, işte verimliliğinin azalmasına ve daha fazla hata yapmasına neden olan konsantrasyon problemleri yaşayabilir.

Depresyon ve kaygı: Tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerde depresyon ve kaygı gibi duygusal sorunlar da görülebilir.

Kendine güvensizlik: İş performansındaki düşüş ve diğer sorunlar nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerde kendine güvensizlik ve özsaygı eksikliği gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

 

 Tükenmişlik Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Tükenmişliğin oluşmasında, bireysel ve örgütsel pek çok faktör etkili olmaktadır.

Bireysel faktörler, örgüt içerisindeki kişilerden kaynaklanan ve tükenmeye neden olan özelliklerdir. Çalışanların kişilik özellikleri kişinin tükenmişlik yaşamasında önemli bir etkisi vardır. A tipi kişilik yapısına sahip, dış kontrol odaklı, karşılanması güç beklentileri olan, öz yeterliliğe sahip olmayan bireyler ve empati kuramayan bireyler daha fazla tükenme riski altındadırlar.

Tükenmişlik sendromu fiziksel, duygusal ve zihinsel bulgu ve belirtiler içerir. Fiziksel tükenmişlik belirtileri; kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, yıpranma, hastalıklara daha hassas olma, sık baş ağrıları, bulantı, kas krampları, bel ağrısı, uyku bozuklukları gibi değişik sorun ve yakınmaları içerir.

Duygusal tükenmişlik bulguları depresif duygulanım, desteksiz, güvensiz hissetme, ümitsizlik, evde gerilim ve tartışma artışı, kızgınlık, sabırsızlık, huzursuzluk gibi negatif duygulanımlarda artış, nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygulanımlarda azalma içermektedir.

Zihinsel tükenmişlik bulguları doyumsuzluk, kendine, işine ve genel olarak yaşama karşı negatif tutumlar içerebilir. Sonuçta işi bırakma, savsaklama gibi davranışlar görülebilir.

Bu sendromun belirtileri kişiden kişiye değişebilse de genellikle şu şekilde sıralanabilir:

  • Yorgunluk ve halsizlik hissi
  • Motivasyon kaybı ve isteksizlik
  • Duygusal tükenmişlik: Kendini boşlukta, güçsüz veya umutsuz hissetme
  • İş performansında düşüş gözlemlenmesi
  • Kişisel ilişkilerde sorunlar yaşama
  • Anksiyete ve depresyon belirtileri gösterme
  • Fiziksel rahatsızlıkların artması (baş ağrısı, mide bulantısı vb.)
  • Artan öfke, sinirlilik veya hemen gergince tepki verme
  • Uyku problemleri
  • Daha az empati ve daha az anlayış gösterme

Bu belirtilerden birkaçının varlığı tükenmişlik sendromu için yeterli olabilir. Ancak, bu belirtiler diğer zihinsel sağlık sorunları ile de ilişkilendirilebilir, bu nedenle herhangi bir tanı koymadan önce bir uzmanla görüşmek önemlidir.

 

Tükenmişlik Sendromunun Evreleri Nelerdir?

Tükenmişlik sendromu belirtilerini bir anda değil yavaş yavaş gösterir. 4 evreden bahsetmek mümkündür. Bunlar:

1.Evre: Kişi hayatına karşı çok motive ve istek doludur. Kendisinden ve iş hayatından beklentileri oldukça yüksektir. Hedeflerine ulaşabilmek için çaba sarf eder, enerjisi ve umudu yerindedir.

2.Evre: Kişi, aşırı çalışmaktan dolayı yavaş yavaş fiziksel ve zihinsel yorgunluk hissederler. Motivasyon kaybı, işe karşı ilgi kaybı, dikkat dağınıklığı veya unutkanlık gibi belirtiler görülebilir.

3.Evre: Bu evrede, tükenmişlik sendromunun belirtileri daha şiddetlenir. Kişiler, işe gitmekten hoşlanmazlar ve işte verimlilikleri düşer. Yorgunluk, halsizlik, depresyon, anksiyete ve sinirlilik gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

4.Evre: Kişiler aşırı stres altında oldukları için işlerine devam etmek istemezler. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak tamamen tükenmiş hissederler. Bu evrede depresyon, umutsuzluk, özgüven kaybı ve intihar düşünceleri gibi ciddi semptomlar ortaya çıkabilir.

Tükenmişlik Sendromu Yaşayan Birine Nasıl Davranılmalıdır?

Tükenmişlik sendromu, iş stresi, genel stres durumu, aşırı çalışma ve yüksek beklentiler gibi faktörlerden kaynaklanan bir durumdur. Bu sendromun belirtileri arasında fiziksel ve duygusal yorgunluk, motivasyon kaybı, düşük özgüven, performans düşüklüğü ve depresyon yer alabilir.

Tükenmişlik sendromu yaşayan birisine nasıl davranacağınıza dair bazı öneriler şunlardır:

Empati kurun: Tükenmişlik sendromu yaşayan kişinin hissettikleri konusunda empati kurarak onların duygularına saygı gösterin ve iletişiminizde bu konuda duyarlı olun.

 

Yardım sunun: Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiye yardım etmek istediğinizi belirtin. İhtiyaçlarına yönelik uzman desteği sağlayabileceğinizi dile getirin.

 

Dinleyin: Kişinin hislerini dinleyin ve iş hayatındaki ve kendi hayatındaki sorunları konuşmaya açık olun. Sessizce dinlemek bile kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

 

Beklentileri düşük tutun: Tükenmişlik sendromu yaşayan kişinin iş yükünü azaltmak için işle ilgili beklentilerinizi düşürmeniz gerekebilir.

 

Destekleyici bir ortam yaratın: Kişinin tükenmişlik sendromuyla başa çıkmasına yardımcı olmak için onları destekleyici bir çalışma ortamına sokun. Pozitif bir atmosfer, iş arkadaşları arasında dayanışma ve takım çalışması gibi unsurlar kişinin motivasyonunu arttırabilir.

 

Profesyonel yardım arayın: Tükenmişlik sendromu ciddi bir durum olduğundan, kişiye profesyonel yardım alması konusunda teşvik edebilirsiniz. Onlara uygun uzman bulmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Tükenmişlik sendromu yaşayan birine nasıl davranılacağına dair yaklaşımınız, onların iyileşme sürecini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, sabırlı, anlayışlı ve destekleyici bir şekilde davranarak, kişinin bu zorlu süreci atlatmasına yardımcı olabilirsiniz.

 

Tükenmişlik Sendromu Nasıl Önlenebilir?

Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için öncelikle stres seviyenizi azaltmaya yönelik alışkanlıklar edinmelisiniz. Bunlar arasında düzenli egzersiz yapmak, meditasyon veya yoga gibi rahatlama teknikleri uygulamak, hobiler edinmek, sosyal etkinliklere katılmak gibi aktiviteler yer alabilir.

Ayrıca iş yükünüzü daha iyi yönetebilmek için yapabileceğiniz bazı şeyler de var. Örneğin, günlük görevlerinizi önceliklendirerek ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirerek, işinize odaklanmanıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca, talepleri kabul etmeniz gerektiğinde “hayır” demekten çekinmeyin ve iş arkadaşlarınızla açık bir şekilde iletişim kurarak onlara sınırlarınızı belirtebilirsiniz.

Son olarak, beslenme düzeninize ve uyku alışkanlıklarınıza da dikkat etmeniz önemlidir. Dengeli bir diyet uygulayarak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri alın, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin ve düzenli uyku alışkanlıkları edinin.

Bu sendromu önlemek için aşağıdaki adımları takip etmekte faydalı olabilir:

Kendinize zaman ayırın: Kişisel bakımınıza zaman ayırın ve hobilerinizle ilgilenin. Bu sizin enerjinizi yenilemenize yardımcı olacaktır.

 

Sınırlarınızı belirleyin: İş ve özel hayatınız arasında denge kurmak için sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırlara sadık kalın.

 

Destek alın: Aileniz, arkadaşlarınız veya meslektaşlarınızla konuşarak destek almaya çalışın. Çalıştığınız yerde varsa, danışmanlık hizmeti sunan birimlerden de destek alabilirsiniz.

 

Eğer mümkünse, bazı işleri başkalarına devredin. Böylece iş yükünüz azalacak ve stresten kurtulacaksınız.

 

Fiziksel aktivite yapın: Düzenli olarak egzersiz yapmak, endorfin salgılamanıza yardımcı olacak ve stresi azaltacaktır.

 

Meditasyon veya yoga yapın: Meditasyon veya yoga gibi rahatlama teknikleri uygulamak, zihninizi sakinleştirecek ve stresi azaltacaktır.

 

Ancak, eğer tükenmişlik sendromu belirtileri devam ediyor veya ciddi bir sorun haline geliyor ise mutlaka bir uzmana başvurmanız gerektiğini unutmayın.

 

Tükenmişlik Sendromu Tekrarlar Mı?

Tükenmişlik sendromu, tekrarlayan bir durum olabilir. Eğer tükenmişlik nedeniyle ortaya çıkan faktörler düzeltilmez veya kişi stres seviyesini azaltacak teknikleri ve düzenlemeleri uygulamazsa, tükenmişlik sendromu kendisini tekrarlayabilir.

Ayrıca, bazı mesleklerde tükenmişlik sendromu riski daha yüksek olabilir. Örneğin, sağlık çalışanları, öğretmenler, sosyal hizmetler görevlileri gibi mesleklerde sıkça görülür. Bu mesleklerde çalışan kişiler, işyerindeki koşulları veya çalışma saatlerini değiştiremeyebilirler. Bu nedenle, bu mesleklerde çalışan kişilerin tükenmişlik sendromuna yakalanma riski daha yüksek olabilir ve bu riski en aza indirmek için özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, tükenmişlik sendromu tekrar edebilen bir durumdur ve önlem alınmadığı sürece tekrarlaması mümkündür. Ancak, uygun önlemler alınarak tükenmişlik sendromunun tekrarını önlemek mümkündür.

 

Tükenmişlik Sendromu Ne Kadar Sürer?

Tükenmişlik sendromu, kişinin iş veya diğer yaşam alanlarında yoğun stres altında kalması nedeniyle deneyimlediği bir durumdur. Bu durum, sürekli yorgun hissetmek, motivasyon eksikliği, duygusal tükenmişlik ve performans düşüklüğü gibi belirtilerle kendini gösterir. Tükenmişlik sendromu ne kadar sürer sorusunun cevabı ise kişiden kişiye değişebilir.

Tükenmişlik sendromunun süresi, kişinin bu durumu tetikleyen faktörlere ne kadar maruz kaldığına, tedavi edici önlemlerin alınıp alınmadığına ve kişinin genel durumuna bağlı olabilir. Bazı insanlar için tükenmişlik sendromu geçici bir dönemdir ve birkaç hafta veya ay içinde atlatılırken, diğerleri daha uzun süre veya kronik olarak deneyimleyebilirler.

Bu nedenle, tükenmişlik sendromunun ne kadar sürdüğünü belirlemek için kişisel bir değerlendirme yapmak gerekir. Bununla birlikte, tükenmişlik sendromunun tedavi edilebilen bir durum olduğunu unutmamak ve profesyonel yardım aramak önemlidir.

Psikolog Enes Dinçer, Eskişehir’de kendi özel psikoterapi merkezinde danışanları için özel terapi hizmeti vermektedir.

Kaynakça

Dolgun, Uğur. “Tükenmişlik sendromu.” Örgütsel davranışta güncel konular 287 (2010): 310.

Naktiyok, Atılhan, and Canan Nur Karabey. “İşkoliklik ve tükenmişlik sendromu.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19.2 (2005): 179-198.

Ersoy, Füsun, Cenap Yıldırım, and Tamer Edirne. “Tükenmişlik (staff burnout) sendromu.” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 10.2 (2001): 46-47.

Yorum Yapın

Email adresiniz yorum yaptığınızda paylaşılmaz Required fields are marked *

Call Now Button