09:00 - 20:00
OfisAy Palas Rezidans Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak N: 34 D: 37 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Bizi Takip Edin

Aşırı Fedakârlık ve Hayır Diyememe Sorunu

18 Ağustos 2023. Psikolog Enes Dinçer0

Fedakârlık Nedir?

Kişinin kendi isteklerini ve beklentilerini bir kenara koyarak başkalarının iyiliği ve mutluluğu için emek vermesi ve yardım etmesi anlamına gelir. Genelde başkalarının iyiliği ve ihtiyaçları önceliklidir ve kişi kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilir.

Fedakârlık, toplumsal ilişkilerde, aile içinde, arkadaşlıkta, romantik ilişkilerde ve sosyal sorumluluklarda sıkça görülen bir durumdur.

Bir kişi fedakârlık yaparak diğer insanlara yardımda bulunabilir, insanların yükünü hafifletebilir ve destekleyebilir. Sevgi, saygı, dostluk ve empati değerleriyle ilişkilendirilir.

Fedakârlık, insanların birbirine olan bağlılığını ve aralarındaki dayanışma duygusunu desteklemektedir.

Ancak olması gerekenden daha fazla fedakarlıkta bulunmak, kişisel sınırlarımızın ihlal edilmesine ve kendi ihtiyaçlarımızın ikinci planda kalmasına sebep olabilir. Bu nedenle aradaki dengeyi korumak çok önemlidir.

 

Aşırı Fedakârlık Nedir?

Kişinin kendi duygu ve ihtiyaçlarını bir kenara koyarak başkalarının ihtiyaçları için özveride bulunmalarıdır. Aşırı fedakârlık söz konusu olduğunda kişi kendi isteklerini sık sık ihmal eder. Kendi huzuru ve istekleri ikinci plandadır. Bu durum uzun vadede kişinin kendi mutluluğuna engel olur. Çünkü kişi kendi ihtiyaçlarını ve özellikle sınırlarını yok sayar. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarını karşılama davranışı da denebilir.

Bu aşırı fedakarlık durumu, başkalarına aşırı derecede yardım etme isteği bazen önüne geçilemez bir hale gelebilir. Kişinin git gide kendi öz saygısını yitirmesine, mutsuz olmasına, hatta ileri gelen sürelerde kendisini tükenmiş hissetmesine, sınırlarını netleştirmekte zorlanmasına neden olabilir.

Fedakarlıkta bulunmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilmek önemli bir değerdir. Ancak bunu yaparken kişilik benliğini ve sınırları göz önünde bulundurmak gerekir.

 

Aşırı Fedakârlık Psikolojik Yönden Bir Sorun Mudur?

Fedakarlı ve hayır diyememe

Aşırı fedakârlık durumu belli bir süreden sonra psikolojik olarak bir sorun haline gelebilir.

Normal düzeyde yapıldığı zaman fedakârlık çok olumlu bir özellik olarak kabul edilir. Ancak kişinin kendisini ihmal etmesi ve ikinci plana atması uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir.

 

Aşırı Fedakârlığın Nedenleri Nelerdir?

Aşırı fedakârlık durumunun birçok sebebi olabilmektedir. Ve kişiden kişiye de bu sebepler değişkenlik gösterir.

Çocukluk Çağındaki Deneyimler: Aile içerisinde veya çocukluğumuzun herhangi bir döneminde yaşanan deneyimler ve davranışlar kişinin aşırı fedakârlık yapma eğilimini arttırabilmektedir. Örnek vermek gerekirse örneğin aşırı talep eden bir aile içerisinde çocukluğunu geçiren bir kişi sürekli olarak bir başkalarının taleplerini, isteklerini ve beklentilerini karşılama arzusu içinde olmaktadır. Ve bu durum kişinin kendisinde alışkanlığa dönüşebilir.

Öz değer Kazanma İsteği: Kişiler bazen bir başkası için sürekli olarak fedakârlık yaparak başkalarından takdir görmek isteyebilir. Hem sevgi görmek hem de herkes için kabul görmenin ancak böyle fedakârlık yaparak ulaşılabileceği düşünülür.

Yardımsever Olmak: Bazı kişiler kişilik özelliği olarak yardımsever ve empati gücü yüksek olurlar. Bu empati yeteneği sayesinde hem de yardımsever özelliğinin öne çıkmasıyla kişiler bazen farkında olmadan aşırı düzeyde fedakârlık yapabilirler. Bazen bunu yaptıklarının bilincinde olmazlar.

Toplumsal Değerler: Bazı toplumlar yardımseverlik çok büyük bir öneme sahiptir. Böyle toplumlarda yaşayan kişiler toplum değerlerinin dışına çıkmamak için yardımsever olurlar ve diğer kişiler için fedakârlıkta bulunabilirler. Bu alışkanlığa dönüşür ve genelde toplum içinde dışlanmamak için yapılır.

Kendi İstek ve İhtiyaçları Dile Getirememek: Aşırı fedakârlık durumu yaşayan kişiler çoğunlukla kendi istek ve ihtiyaçlarını dile getiremeyen kişilerdir. Kendi istek ve ihtiyaçlarını dile getirirken suçluluk hissederler. Kendileriyle ilgili ihtiyaçları dile getirirken zorlanan kişiler bu sebeple başka kişilere yardım etmenin ve başkaları için fedakârlık yapmanın daha kolay olduğuna inanırlar.

Kontrol: Bazı kişiler başkalarına yardım ederek onların kendisine daha ilgili ve daha bağımlı olabileceğini düşünebilirler. Hem yardım ettiği fedakarlıkta bulunduğu kişileri daha rahat kontrol edebileceğine olan inanç aşırı fedakârlık durumunu doğurabilmektedir.

 

Psikolojide Şema Nedir?

Şema, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını şekillendiren temel inanç ve algılarıdır.

Kişinin hayatı boyunca deneyimlediği olaylar ve kurduğu ilişkiler sonucunda kendisi için oluşturduğu kalıplardır.

Bu şemalar geçmiş deneyimler tarafından şekillenir. Kişinin dünyayı anlama ve görme şeklini ve diğer insanlar ile olan iletişimini etkiler.

 

Boyun Eğicilik Şeması Nedir?

Boyun eğicilik şeması, kişinin kendisini sıklıkla diğer kişilere bağlı ve onların onayına, beğenisine adeta muhtaç olduğunu düşündüğü ve hissettiği bir bilişsel kalıptır.

Bu şema, çoğunlukla çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanır.

Boyun eğicilik şemasına sahip olan kişiler, genellikle bir başkasının ihtiyaçlarını kendi istek ve ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olurlar. Bir başkasının onayını aramak ve kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmak şeklinde kendisini gösterebilir.

Bu kişiler kendi sınırlarını çizmekte genelde zorlanırlar ve bu yüzden başkalarının ihtiyaçları daha önce gelir.

Genelde kendilerini savunmasız hissederler. Çatışmaktan kaçınırlar ve başkalarını memnun etmek için uğraşırlar.

 

Boyun Eğicilik Şeması ile Aşırı Fedakârlık Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Boyun eğicilik şeması ve aşırı fedakârlık arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu iki kavram, bireylerin kendilerini sürekli olarak başkalarının ihtiyaçları veya istekleri için feda etme eğilimini yansıtır. Aşırı fedakârlık, boyun eğicilik şemasının bir sonucu veya ifadesi olarak ortaya çıkabilir.

Boyun eğicilik şemasına sahip kişiler genellikle başkalarının onayını ve beğenisini kazanmak için kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Bu durum aşırı fedakârlık davranışı gösteren kişinin temelinde de yatar.

Aşırı fedakârlık, bazen sağlıklı bir davranış olarak görülebilir. Ancak, boyun eğicilik şemasının etkisi altında olan kişi, bu davranışı aşırı boyuta taşıyarak kendi mutluluklarından, kişisel sınırlarından veya ihtiyaçlarından vazgeçebilirler. Bu, uzun vadede duygusal tükenme, özsaygı eksikliği ve ilişki sorunlarına yol açabilir.

 

Aşırı Fedakârlık Belirtileri Nelerdir?

Aşırı fedakârlık durumu uzun vadede kişinin mutsuz olmasına ve kendi sınırlarını çok fazla ihlal etmesine sebep olur.

Bu durumun belirtileri şöyle karşımıza çıkar:

 • Kişinin kendi fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını sürekli olarak ihmal etmesi.
 • Başkalarının beklentilerine veya isteklerine “hayır” diyememe ve sınır çizememek.
 • Kendi mutluluğunu başkalarının mutluluğundan daha az önemsemek.
 • Kendi ihtiyaçlarını ve duygularını düşünmeye başladığında kendinde suçluluk hissetme.
 • Sürekli olarak başkaları için çaba harcamanın getirmiş olduğu fiziksel ve duygusal olarak tükenmişlik haline bürünme.
 • Kendi isteklerini sürekli olarak erteleme veya tamamen göz ardı etmek.
 • Başkalarının sorunlarına fazla duyarlı olup, bu sorunları kendi sorunları gibi yaşama ve benimseme.
 • Başkaları tarafından sürekli olarak iyi niyetinizin suistimal edilmesi.

Sağlıklı sınırlar koymak ve kendi ihtiyaçlarınızı dikkate almak çok önem taşımaktadır.

 

Aşırı Fedakârlık ve Çocukluk Dönemi Arasındaki Bağ

Çocukluk dönemi, kişinin kişilik, davranışlar, ilişkiler ve duygusal sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu dönemde yaşanan deneyimler, aşırı fedakârlık eğilimlerini şekillendirir.

Ailenin kendi içerisindeki ana ihtiyaçları her zaman çocuğun ihtiyaçlarının önünde tutulduğunda, çocuk fedakârlık yapmayı alışkanlık haline getirebilir.

Ebeveynlerin sürekli olarak çocuğun fedakârlık yapmasını ödüllendirmesi veya onaylaması, çocuğun kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesine yol açabilir. Bu, çocuğun gelecekte de benzer davranışları sürdürme eğilimini artırabilir.

Çocukluk döneminde yeterli duygusal destek alamayan veya duygusal ihtiyaçları yeterince karşılanmayan bireyler, yetişkinlikte başkaları için aşırı fedakârlık yapma eğiliminde olabilirler. Bu, kişinin sevgi, takdir ve kabul arayışıyla ilgili olabilir.

Unutulmamalıdır ki, her bireyin deneyimleri ve tepkileri farklıdır. Aşırı fedakârlık eğilimlerini anlamak ve bu eğilimleri yönetmek için bir uzmandan yardım almak, çocukluk deneyimleri ve bu davranışlar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak açısından önemlidir.

 

Aşırı Fedakârlık Neden Zararlı Bir Davranıştır?

Fedakârlık özünde olumlu bir davranışken aşırıya kaçıldığında olumsuz bir davranış olarak karşımıza çıkar.

Kişi aşırı fedakârlık yaparken kendi ihtiyaçlarını göz ardı eder. Başkalarının ihtiyaçlarını öncelik olarak görür. Böylelikle uzun vadede hem fiziksel hem de duygusal sağlığını ihmal etmiş olur.

Aşırı fedakârlık bulunduğunuz kişilerden ister istemez beklenti içine girilebilir ve aynı fedakârlık karşı taraftan da beklenebilir. Bu beklenti karşılanmadığında kişi hayal kırıklığına uğrayabilmektedir.

İkili ilişkilerde denge çok önemlidir. Bir ilişki içerisinde çok emek veren ve çok fedakârlık yapan taraf tükenmeye ve iyi niyeti suistimal edilmeye başlanacaktır.

Kişinin kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak göz ardı etmesi ve bir başkası için çabalaması belli bir süreden sonra kişinin kendi kişisel gelişiminin eksik kalmasına ve gerilemesine yol açabilir.

 

Fedakârlık ile Aşırı Fedakârlık Nasıl Ayırt Edilebilir?

Fedakârlık başkalarına yardım etmeyi ve başkalarının iyiliği için emek göstermeyi içeren olumlu bir davranıştır. Dayanışma ve empati yeteneğinin gelişebilmesi için bu önemlidir. Ancak aşırı fedakârlık bu olumlu olan davranışın ve kişinin kendi sınırlarını aşarak, kendi ihtiyaçlarını gözetmeksizin sadece başkalarının iyiliği için çaba sarf etmenin sonucunda ortaya çıkar.

Bir başkasına yardım ederken bile kendi sınırlarımızı göz ardı etmemeliyiz.

Bir başkasının mutluluğu da önemlidir elbette ama bir başkasını mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğunuzu göz ardı etmeye başladıysanız eğer bu aşırı fedakârlığa kaçan bir durumdur.

Kişi, kendi ihtiyaçlarını karşılarken başkalarına yardım etmeye de zaman ayırabilir. Aşırı fedakârlık ise bu aradaki dengeyi kaybeder. Kişi sürekli olarak başkalarına yardım etmeye odaklanırsa kendi ihtiyaçlarını ihmal eder.

Fedakârlık genellikle karşılıksız yapılır ve beğeni veya övgü beklentisi taşımaz. Aşırı fedakârlık ise kişi bazen fazlasıyla beğenilmeyi veya karşılık görmeyi bekleyebilir.

Kişi fedakârlık yaptığı zaman kendisini mutlu ve iyi hisseder. Ancak aşırı fedakârlık durumunda kişi git gide mutsuz olmaya ve tükenmiş hissetmeye başlayacaktır.

 

Aşırı Fedakârlığın Hayatımıza Olumsuz Etkisi Nelerdir?

Fedakârlık duygusu olumlu bir duygu olmasına rağmen aşırıya kaçıldığında hayatımız için olumsuzluklar meydana getirebilir.

Aşırı fedakârlık durumunda kişi kendisinden çok fazla ödün verdiği için ve kendi ihtiyaçlarını ikinci plana attığı için kendisine ayırması gereken zamanı ayıramaz. Ve bu da git gide kendisinden uzaklaşmasına neden olur.

Kişi bir başkası için tüm enerjisini harcadığında kendisine harcayacak enerjisi kalmaz. Bu durum kişinin mutsuz olmasına yol açabilir.

Kişinin kendi sosyal hayatından uzaklaşmasına, aile ve arkadaşlarını ihmal edebilmesine zemin hazırlar.

Aşırı fedakârlık, kişinin bireysel hedeflerini ve hayallerini göz ardı etmesine yol açarak kişisel tatminini engelleyebilir.

İnsanları sürekli olarak fedakârlık alıştırmak bir süre sonrasında kişinin iyi niyetinin de suistimal edilebilmesine yol açabilir.

Kişi başkalarının ihtiyaçları ile ilgilenirken kendi sınırlarını çizmeyi göz ardı edebilir. Ve hayır diyemez hale gelebilir.

Başkalarının ihtiyaçlarını bir kere karşılamadığında hayal kırıklığı ile beraber çatışmalar görülebilir. Bu da kişinin ikil ilişkilerde huzursuz olmasına neden olur.

 

Neden Başkalarının İhtiyaçları Kendimizden Önce Gelir?

İnsan doğası gereği empati yaparak bir başkasının yerine kendisini koyar. Başkalarının acısını, hüznünü, mutluluğunu, yaşadığı sıkıntıları benimser. Duyarlı hale gelir. Bu arada oluşan duygusal bağ, başkalarının ihtiyaçlarını önceliklendirmeye yol açabilir.

Başkalarına yardım etmek veya ihtiyaçlarını önemsemek, birçok insan için kişisel tatmin kaynağı olabilir. Başkalarına yardım ederek toplumda oluşan değerlere uygun davranarak olumlu bir etki yaratma hissi yaşanabilir.

Başkalarının ihtiyaçlarını önemsemek, kişinin daha fazla empati yeteneğini geliştirebilir. Bu da daha anlayışlı ve duyarlı bireyler yetişmesine yardımcı olabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki başkalarının ihtiyaçlarını önemserken kişi kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemelidir. Sağlıklı bir denge sağlamak hem başkalarına yardım etmek hem de kişinin kendi sınırlarını çizebilmesi açısından dikkat önemlidir.

 

Aşırı Fedakâr Olmaktan Nasıl Vazgeçilir?

Fedakâr olmak önemlidir, ancak sınırlarınızı korumak da aynı derecede önemlidir.

Kendi Sınırlarını Belirlemek: Kişinin kendi sınırlarını çizebilmesi, başkaları için fedakârlık yapacağı zaman kendisini ikinci plana atmamak ve aradaki dengeyi koruması için çok önemlidir. Hangi durumlarda ne kadar fedakârlık yapılması gerektiğinin farkında olunursa kişi kendisini de es geçmemiş olur.

Gerektiği Durumlarda “Hayır” Demeyi Öğrenmek: Bir başkasına hayır demek bazen insanlar için zor bir durum olabilmektedir. Ancak gereken ve kişinin kendi sınırlarını aşan durumlarda hayır demesi kendi iyi niyetinin suistimal edilmesinin önüne geçecektir. Kendi hür kararınızı vermeli ve her istenileni kabul etmek zorunda olmadığınızı bilmelisiniz.

Kendine Özel Alan Yaratmak: Kişinin kendi özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için özel bir alan ve vakit yaratması başkalarına da yardım edebilecek enerjiyi toplamasını sağlayacaktır.

Empati Yeteneğini Kullanmak: Fedakârlık empati yaparak başkalarının yardıma ihtiyacı olduğunda yardım etmektedir. Ancak empati her zaman fedakârlık yapmayı gerektirmez. Fedakârlık yapılmadığı zaman da empati yapılabilir ve başkalarına yardım edilebilir.

Açık İletişim Kurun: İhtiyaçlarınızı, hissettiklerinizi ve sınırlarınızı açık bir şekilde ifade edin. Başkalarının beklentilerini anlamaya çalışın, ancak kendi sınırlarınızı korumaktan da çekinmeyin.

Fedakârlık güzel bir özellik olabilir, ancak aşırıya kaçtığında kendinize zarar verebilir. Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı önemseyerek daha sağlıklı bir denge kurabilirsiniz.

 

İlişkilerde Aşırı Fedakâr Olmak

Fedakârlık davranışının sergilenmesinde bu davranışın altında yatan motivasyon kaynağını bilmek özellikle de ilişki dinamiğini anlama açısından gereklidir. Yakın ilişkilerde sergilenen fedakârlık davranışının yaklaşma ve kaçınma olmak üzere iki güdü tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir. Yaklaşma motivasyonuyla yapılan fedakârlıkta kişinin mutluluk ya da daha fazla yakınlığı içeren pozitif sonuçlar elde etmesi söz konusudur. Burada partneri mutlu etme ya da bir ilişkide daha fazla yakınlığı sağlama vardır. Kaçınma motivasyonuyla yapılan fedakârlık davranışı ise ilişkideki çatışmadan kaçınma, partnerinden onaylanmama ya da diğerinin ilgisini kaybetme gibi olumsuz sonuçlardan kurtulmayı içerir.

Aşırı fedakârlık ilişkilerde kimi zaman olumlu olabilirken kimi zaman olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Olumlu Yönleri

 • İlişkideki diğer kişiye olan bağlılığı ve sevgisini gösterir.
 • İlişkide dayanışma ve yardımlaşmayı destekler.
 • Empati yeteneğini geliştirir ve karşılıklı anlaşılmayı destekler.
 • Küçük fedakarlıklar yapmak, ilişkinin uyumlu bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

 

Olumsuz Yönleri

 • İlişkide kendi ihtiyaçlarınızı sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarının önünde tutmanıza neden olabilir. Bu, zamanla kişisel tatminsizlik ve mutsuzluğa yol açabilir.
 • Kişisel sınırları belirlemekte zorluk yaşanabilir.
 • İlişkide karşı taraftan beklenilen fedakârlık gerçekleşmezse hayal kırıklığı oluşabilir.

İlişkilerde fedakârlık önemlidir, ancak sağlıklı bir denge bulunmalıdır. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden, partneriniz için bazı fedakarlıklar yapmak önemlidir.

 

“Hayır” Diyememek

Hayır diyememek kişiyi beklenmedik pek çok ekstra işle karşı karşıya bırakan ve önemli ölçüde zaman kaybına neden olabilen; bu sebepten ötürü üzerine eğilmesi gerekilen önemli bir konudur. Devam edilen işin hassas bir bölümünde alınan daha ilgi çekici bir teklif için “Hayır!” diyememek, akabinde aynı iş için çok daha fazla vakit harcanmasına ve dolayısıyla vakit kaybına yol açabilmektedir.

Birçok insan, başkalarının kendilerini beğenmesi veya kabul etmesi için sürekli evet deme eğilimindedir. Hayır demek, bazen çatışma riskini artırabilir gibi görünebilir.

Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına öncelik vermek, kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmenize neden olabilir. Dengeli bir şekilde “hayır” diyebilmek önemlidir.

Hayır demeyi öğrenmek, sınırlarınızı belirlemek anlamına gelir. Bu, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kendinizi daha iyi hissetmek için önemlidir.

Neden Hayır Demekte Zorlanıyoruz?

İnsanlar genellikle başkalarının kendilerini beğenmesini ve kabul etmesini ister. Bu nedenle reddedilme veya olumsuz bir tepki almak korkusu, hayır denilmesine engel olur. Hayır denildiğinde karşı tarafın kendisini onaylamayacağını ve reddedeceğini düşünür.

Bu da beğenilme arzusunun önüne geçeceğinden kişi daha çok hayır deme eğiliminde olur.

Bazen bazı kişiler hayır demediği zaman karşı taraf ile tartışma yaşayacağını düşünmektedir. Hayır demenin bu tartışma ve çatışma ortamına engel olacağını düşündüğünden hayır demekten uzak durmak tercih edilebilir.

Kişiler başkalarına yardım etmek ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek isterler. Hayır dedikleri zaman bu ihtiyaçlarını reddetmiş olacaklarını düşünürler. Yani hayır demek kişilerin başkalarının ihtiyaçlarını karşılamamak olarak görüneceğinden hayır diyemezler.

Bazen toplumsal değerler sonucunda da kişiler hayır demekten geri dururlar. Toplum içerisinde dışlanmaktan çekinme yaşanabilir.

Bazı durumlarda kişiler kendi kararlarına veya bir konuda görüşlerine güvenmekte zorlanabilirler. “Hayır” demek, bu kişilerin kendine güvenini zedeler.

 

Hayır Demek Birini Reddetmek Anlamına Mı Gelir?

Bazı durumlarda, “hayır” demek kişinin kendi sınırlarını belirlemesi, zamanını veya ruhsal iyiliğini koruması, daha iyi seçimler yapması ve kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılaması anlamına gelebilir. Reddetmek sadece olumsuz bir anlamda değil, aynı zamanda kendisinin mutluluğu ve ruh sağlığının korunması için de gerekebilir. Her “hayır,” olumsuz bir şekilde algılanmamalıdır.

 

Hayır Demeyi Nasıl Kolaylaştırabiliriz?

Hayır demeyi daha kolay hale getirebilmek için edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar şunlar olabilir:

Kişi kendisi için bazı sınırlarını belirlemelidir. Bu sınırlar hangi konularda fedakârlık yapıp hangi konularda fedakârlık yapamayacağını net bir şekilde belirtmeli. Bu sınırlar, hayır demeyi daha kolay hale getirir çünkü ne tür durumların sizin için kabul edilebilir olduğunu bilmek, başkalarına karşı daha net olmanıza yardımcı olur.

Kişi öncesinden hayır diyebilme ihtimalinin olduğu konuları düşünür ve kafasında bunlar ile ilgili planlar yaparsa bu davranışlar ve konular ile karşılaşıldığı takdirde anında cevap vermek yerine hayır diyebilmiş olabilir. Anında tepki verme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Hayır demek bir kabalık değildir. Öncelikle kişinin bunun farkında olması gerekmektedir. İstenilmeyen ve sınırları aşan isteklere karşı hayır derken nazik ve kibar bir üslup kullanılmalıdır.

Kişi reddetme nedenini açıklamalı ve karşısındaki kişiye niçin hayır dediğini anlatmalıdır. Bu, karşı tarafın hayır denilmesini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve olumsuz bir yanıt almalarının nedenini gösterir.

Hayır demenin yanı sıra, başka bir öneri başka bir plan sunulabilir. Belki zamanı uygun değildir veya sizin için mümkün değildir. Farklı bir çözüm ya da başka bir zaman teklif edilebilir.

Hayır demek, zamanla daha kolay hale gelir. Küçük başlangıçlar yaparak pratik yapılmalıdır. Özellikle kişisel sınırları ihlal eden durumlarda kararlılığı korumaya çalışılmalıdır.

Başkalarına yardımcı olurken, kendi ihtiyaçları ve zamanı da düşünmek unutulmamalıdır.

Hayır demek, kişinin kişisel sınırlarını korumasına, kişinin stresini azaltmasına ve daha fazla özgürlüğe sahip olmasına yardımcı olacaktır.

 

Hayır Demenin Pratiğini Nasıl Yapabiliriz?

“Hayır” derken ki ses tonu ve şekli çok önemlidir. Nazik ve anlayışlı bir şekilde ifade etmeye çalışılmalıdır. İnsanlara karşı saygılı olmak önem arz eder.

Özellikle daha büyük veya duygusal konuları ele alırken önceden ne söylenmesi gerektiği düşünülmelidir. İyi bir açıklama veya sebep sunmak, karşı tarafın anlamasını kolaylaştırabilir.

Eğer bir isteği tamamen reddetmek uygun değilse, alternatif çözümler sunulabilir. Bu, iş birliği ve uyumlu bir çözüm bulma yolunda olunduğunu gösterecektir.

Kişinin kendisine olan güvenini arttırması da hayır diyebilmeyi kolaylaştırır. Bu, sınırların daha rahat bir şekilde ifade edilmesini sağlayabilir.

 

Hayır Demek Yerine Alternatif Çözümler

Farklı bir zaman dilimi önerilebilir. Talep edilen istek o anda yerine getirilemiyorsa kişi kendisine de uygun olabilecek bir zaman önererek isteği ileri bir tarihe taşımak için çözümcü yaklaşabilir. “Şu an için uygun değilim, ancak yarın akşam senin içinde uygun olursa görüşebiliriz.” gibi bir yaklaşım sergilenebilir.

Talep edilen isteği belki de kişi tam olarak yerine getiremeyebilir ancak bunun yerine farklı bir alternatif sunulabilir. “Bu konuda tam olarak yardımcı olamam, ama senin için şunu yapabilirim.” gibi bir yaklaşım sergilenebilir.

Kişi bir isteğe hemen cevap vermek zorunda değildir. “Düşüneceğim” veya “biraz zaman isteyebilir miyim” gibi cümlelerle düşünme süreci kazanılabilir.

Hayır demeden önce karşı taraf neden dolayı bu isteği istiyor altında yatan sebep ne olabilir anlamaya çalışılmalı. Belki de onlar için önemli bir sebep vardır. Daha sonra, onlara daha uygun bir çözüm sunulabilir.

Eğer istenilen şey her ne ise eğer tamamen yerine getiremiyorsanız, ortak bir çözüm bulmak teklif edilebilir. “Ben bunun ancak belirli bir kısmını yapabilirim, sen de diğer kısmını halledebilir misin?” diye rica diliyle teklifte bulunulabilir.

Kişi istenilen şeyi kendisinin yapamayacağı bir şey olduğunu düşünüyorsa eğer yapabileceğini düşündüğü bir başka kişiye yönlendirebilir.

İstekleri yerine getiremeyeceği konusunda kişi kendisini açıkça ifade etmeli, ancak bunu saygılı bir şekilde yapmaya özen gösterilmelidir. “Üzgünüm, ancak bu talebi yerine getiremiyorum.” gibi saygılı ve nazik üslup tercih edilebilir.

Burada önemli olan kısım kişinin saygılı olması ve karşı taraf ile iş birliği yapmak ve ortak çözüm bulabilmek konusunda istekli olmasıdır.

 

Hayır Diyememenin Hayatımıza Etkisi

Sürekli evet demek, kendinize ve kendi ihtiyaçlarınıza ayıracak zaman ve enerjinizin azalmasına yol açabilir. Diğer insanların talepleriyle sürekli ilgilenmek sizi yorabilir ve kendi hedeflerinizi gerçekleştirmenizi engelleyebilir.

Herkese evet dediğinizde, fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da stres ve baskıya neden olabilir. Başkalarını memnun etmek için sürekli çaba harcamak, zamanla yorucu olabilir.

Hayır dememek, kişisel sınırların ihlal edilmesine yol açabilir.

Başkalarının ihtiyaçlarına o kadar odaklanmak, kişinin kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine sebep olur. Bu, uzun vadede mutsuzluğa neden olabilir.

Hayır dememek, özsaygıyı ve özgüveni zayıflatabilir. Kişi kendi ihtiyaçlarını ve değerini ifade etmekte güçlük yaşarsa, bu kişisel gelişimini olumsuz etkileyebilir.

 

Hayır Diyememek İlişkide Nelere Yol Açar?

Hayır diyememek, ilişkide taraflardan birinin diğerine göre sürekli olarak diğer tarafın isteklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlaması anlamına gelir. Dengesini kaybetmiş bir ilişkiye yol açabilir. Fedakârlık ve uyum sağlamak önemlidir, ancak bu sürekli tek taraflı olursa, diğer taraf kendini değersiz hissedebilir.

Hayır diyememek, duygusal ifade ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmeyi zorlaştırabilir. Bu, iletişim eksikliğine ve anlaşmazlıkların çözülememesine neden olabilir. İlişkilerde açık iletişim, sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için önemlidir.

Hayır dememek, kişisel sınırlarınızın zayıflamasına yol açabilir. Partnerinizin sınırları ve ihtiyaçları hakkında da düşünmeniz önemlidir. Karşılıklı saygı ve anlayış, her iki tarafın da sınırlarını korumasına olanak tanır.

Sürekli olarak hayır diyememek, kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu, özsaygı eksikliği ve kendinizi değersiz hissetmenize yol açabilir. Bu durum, ilişkide sağlıklı bir özgüven eksikliğine yol açabilir.

Hayır diyememek, ilişkinin tek taraflı bir dinamik haline gelmesine yol açabilir. Bir tarafın her zaman isteklerine uyması, diğer tarafın sürekli olarak kontrolü ele geçirmesine veya baskı kurmasına yol açabilir. Bu sağlıklı bir ilişki modeli değildir.

Hayır demeyi öğrenmek, ilişkilerde dengeli ve sağlıklı bir dinamik oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Hem kendi ihtiyaçlarınızı hem de partnerinizin ihtiyaçlarını gözetmek, karşılıklı saygı ve anlayışla iletişim kurmak, sağlıklı bir ilişki sürdürmek için önemlidir.

Hayır Diyebilmenin Hayatımıza Etkisi

Hayır demek, kişisel sınırların korunmasını sağlar. Bu, başkalarının istediği şeylere evet demek yerine, sadece kişinin kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesini sağlar.

Aynı zamanda hayır demek, kişinin zamanını ve kendi enerjisini daha iyi yönetmesine yardımcı olur.

Gerektiği yerde hayır diyebilmek kişinin kendisine olan öz saygısını ve öz güvenini korumasına olanak sağlar. Kişi kendisine değer verdiğini ve isteklerini önemsediğini hisseder.

Sürekli olarak evet demek ve başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmak, kişide zamanla stres yaratabilir. Hayır demek, bu stresi azaltmaya ve daha dengeli bir yaşam sürülmesine yardımcı olabilir.

Psikolog Enes Dinçer, Eskişehir’de kendi özel psikoterapi merkezinde danışanları için özel terapi hizmeti vermektedir.

 Kaynakça

Durmaz, Mehmet, Tahire Hüseyinli, and Caner Güçlü. “Zaman yönetimi becerileri ile akademik başarı arasındaki ilişki.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5.7 (2016): 2291-2303.

Aydoğan, Didem, and Yaşar Özbay. “EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ.” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7.2 (2018): 1276-1290.

Yorum Yapın

Email adresiniz yorum yaptığınızda paylaşılmaz Required fields are marked *

Call Now Button